Treningstider

Treningstider som er gjeldene fra 10.04.2023 til 31.10.2023

SB = Skytebanen
GM = Gamle Myra
NM = Nye Myra
NS = Norac stadion
BG = Bjønnes gress
MG = Moltemyr gymsal
SH = Stinta hallen
BG = Birkenlund gymsal

På Skytebanen deler vi stort sett 50/50, det samme gjelder Nye Myra. På Gamle Myra derimot er det slik at de med flest spillere får størst bane.