Rollebeskrivelser

Klubbroller

Ansvar:

Holde orden på alt av utstyr og materiell i Grane Arendal Fotball, sammen med trenere/lagledere.

Myndighet:

Bestillertilgang hos Brekke Sport

Oppgaver:

 • Sammen med daglig og sportslig leder forberede neste sesong ifht utstyr legge plan for hva som er nødvendig
 • Hovedbestillinger i januar/februar (baller, kjegler, vester og annet)
 • Draktbestilling i desember (suppleringer, evt hovedbestillinger ved skifte av drakt)
 • Utlevering av utstyr
 • Holde oversikt på hva lagene har mottatt
 • Være kontaktperson for alle lagledere/trenere ifh utstyrsrelaterte henvendelser
 • Legge til rette utstyr til hvert lag i tråd med Grane Arendal Fotballs bestemmelser
 • Sørge for at all profilering på bekledning til enhver tid er i tråd med klubbens samarbeidsavtaler i samarbeid med daglig leder.
 • Holde oversikt over klubbens utstyr
 • Bestille utstyr til cuper, fotballskoler etc (baller, t-skjorter etc)

Personer som innehar rollen som utstyransvarlig:

 • X

Ansvar:

Rekrutteringsansvarlig er Grane Arendal Fotballs første kontaktpunkt for nye årganger med foresatte og lagledelser.

Oppgaver:

 • Lage og sende ut invitasjon til rekruttfotballskolen 2-3 måneder i forkant av tiltaket. Invitasjoner sendes til skoler, barnehager og medlemmer, og legges ut på nettsider og sosiale medier. Ha et ekstra fokus på rekruttering av jenter.
 • Planlegger og gjennomfører oppstartsmøte for foresatte, sammen med trenerkoordinator for aktuelle årskull
 • Sørger for at vi fyller alle rollene på lagene/årgangene før oppstartsmøte, evt på møtet.
 • Ansvarlig for rollebeskrivelser for foresatte på nye lag.
 • Sette i gang tiltak for jenter dersom det ikke er nok til eget lag
 • Sørger for at informasjon om oppstart på lag sendes ut før rekruttfotballskolens siste trening
 • Sørge for at treninger for nye lag/årskull kommer i gang maks 1-2 uker etter rekruttfotballskolen
 • Ansvarlig for inndeling av lag i nye årskull.
 • Planlegger og er med på gjennomføringen av de første treningsøktene som er i regi av klubben, fra oppstart av rekruttfotballskolene og i 8-10 uker. Ukentlige økter ledes av rekrutteringsansvarlig, trenerkoordinator eller andre mer erfarne trenere, med gradvis mer involvering av foreldretrenere.
 • Sørge for at treningene følger klubbens sportslige plan, og at den er lett tilgjengelig for nye trenere.
 • Sørge for nødvendig opplæring og oppfølging av nye trenere. Rekruttere trenere til obligatoriske og frivillige kurs og faglige samlinger.
 • Være med på det første foreldremøtet for nye lag, og bruke klubbens standard presentasjonsmal for viktig informasjon for nye spillere.
 • Gjøre klubbens verdier, visjoner og retningslinjer kjent for lagene og foresatte.
 • Utarbeide en arbeids- og handlingsplan – årshjul – for aktiviteter med fokus på rekruttering

Personer som innehar rollen som rekrutteringsansvarlig:

 • Frode Olsen – frode@granefotball.no

Merknad: Politiattestansvarlige utnevnes av hovedstyret.

Ansvar:

Ansvar for at alle som innehar tillitsverv til mindreårige eller funksjonshemmede har fremvist gyldig politiattest.

Myndighet:

Politiattestsansvarlig skal sørge for at de som ikke har gyldig politiattest ikke skal ha tillitsverv ovenfor mindreårige i Grane Arendal Fotball

Oppgaver:

 • Sørge for at alle er informert om at de må søke og fremvise politiattest og hvorfor.
 • Veiledning for å søke om politiattest
 • Lage bekreftelser til søknad om politiattest
 • Oppdatere oversikt over hvem som har fremvist politiattest
 • Sende ut påminnelser minimum 2 måneder i forkant til de som har utgående politiattest (gyldig i tre år)
 • Levere status på at alle har levert politiattest minimum 2 ganger pr år til styret

Personer som innehar rollen som politiattestansvarlig:

 • Reinhard Nærbø – reinhard@granefotball.no