FOTBALLFRITIDSORDNING 2022/2023

HVA ER FOTBALLFRITIDSORDNING?
• Fotballfritidstilbud åpent mandag, tirsdag og onsdag hele skoleåret, kl. 13.00 – 16.30.
• Tilbudet er for alle barn i 4-7.klasse (9-12 år).
• Fotballøktene avholdes på Norac Stadion.
• Matservering foregår på klubbhuset.

GENERELT:
• Velg selv hvilke og hvor mange dager du deltar.
• Fortløpende påmelding gjennom hele året.
• En måneds oppsigelsestid (fra 1. hver måned).
• Trenere med minimum UEFA B-lisens og NFF Grasrottreneren (eller i gang med kursene).
• Vi tilrettelegger et eget område hvor barna kan gjøre lekser.

PRIS:
• En dag i uken (3,5 timer): 800kr per måned.
• To dager i uken (7 timer): 1400kr per måned.
• Tre dager i uken (10,5 timer): 1800kr per måned.

(Søskenrabatt 50%)

TRANSPORT:
I første omgang har vi ikke direktetransport organisert, men hvis etterspørselen er stor så vil vi se på mulige løsninger for dette. De første tre ukene vil vi ha en person til å møte barna som tar buss til byen, og guide dem inn på riktig buss opp til Norac Stadion. Ta kontakt om det er behov for dette eller for mer informasjon.

PÅMELDING:

For spørsmål, ta kontakt på reinhard@granefotball.no eller på telefon: 97831740.