Anlegg

Grane Arendal Fotball benytter seg av flere anlegg til sine lag og aktiviteter.

Alt av kampaktivitet, med noen få unntak avvikles på Bjønnes – Norac stadion, enten på kunst- eller naturgress.

Når det gjelder treningshverdagen så er den fordelt slik at de yngste lagene trener på Skytebanen, mens jo eldre man blir jo mer aktivitet vil foregår på Myra.

Mer info rundt de ulike anleggene kommer fortløpende