SPENNENDE STILLINGER LEDIG: SPORTSLIG LEDER (100%) OG AKTIVITETSUTVIKLER (50%)

Grane Arendal Fotball er i god vekst og utvikling. I den forbindelse søker vi to nye personer til å bli med på laget!

Er du klar for nye utfordringer og ønsker å være en del av et utviklingsorientert og positivt fotballmiljø? Da vil vi gjerne høre fra deg! For utfyllende arbeids- og ansvarsområder se under.

Søknadsfrist: fortløpende og sendes til reinhard@granefotball.no.

For spørsmål knyttet til stillingene, ta kontakt med daglig leder Reinhard Nærbø:
reinhard@granefotball.no / 97831740.

Grane Arendal Fotball søker sportslig leder og Telenor Xtra-ansvarlig (fotballfritidsordning) i 100% stilling.

Er du en utadvendt, selvstendig og strukturert person som vil jobbe med fotball på heltid på Sørlandet?

Du må trives med å arbeide med barn, og ha et brennende ønske om å skape gode utviklingsmiljøer for barn og unge. I tillegg må du brenne for trenergjerningen og trenerutvikling. Vi ser etter en person med stor gjennomføringsevne og arbeidskapasitet.

Arbeidsoppgaver:

Sportslig leder barnefotball

 • Hovedansvar for treningsinnholdet i barnefotballen.
 • Ansvarlig for treneroppfølging og kursing.
 • Bidra aktivt på feltet i barnefotballen – både som trener og trenerveileder.
 • Avholde trenerforumer.

Telenor Xtra-ansvarlig

 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av treninger og aktiviteter på Telenor Xtra.
 • Utarbeide kortsiktig/langsiktig planer for Telenor Xtra.
 • Skape et godt sosialt og lærende miljø for både barn og instruktører.
 • Andre relevante arbeidsoppgaver tilknyttet Telenor Xtra som å bistå til henting av barn og oppfølging av barna på FFO.

Erfaringer og kvalifikasjoner:

 • UEFA B-lisens eller høyere.
 • Annen relevant utdannelse fra Høgskole/Universitet er en fordel.
 • Erfaring som trener for aldersbestemte lag.
 • Trenerveileder-erfaring.
 • Gode norske skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter.

Personlige egenskaper:

 •  Trives i trenerrollen og har gode samarbeidsevner.
 •  Representere Grane Arendal Fotball på en positiv måte.
 •  Plettfri vandel (politiattest må fremvises ved ansettelse).
 •  Strukturert og evnen til å jobbe selvstendig.

Vi kan tilby:

 •  Lærerikt og inkluderende miljø.
 •  Spennende og variert arbeidsdag.
 •  Videreutvikle seg som trener og leder.
 •  Lønn etter avtale.
 •  Kursing etter avtale.

Stillingen er en 100% stilling. Denne stillingen vil rapportere og jobbe tett med klubbens daglige leder. I tillegg til styret, øvrige trenere og frivillige i klubben.

Det må påberegnes arbeidstid på ettermiddag/kveld og helger.

Tiltredelse etter avtale.

Grane Arendal Fotball søker DEG som aktivitetsutvikler i 50% stilling.

Grane er tildelt midler fra Sparebankstiftelsen og Sørlandsfotballens venner til et 4-årig prosjekt «Fotball for alle».

Vedkommende skal jobbe med å hindre frafall og sørge for nyrekruttering i sentrumsområdet av Arendal. Vedkommende skal samarbeide med kommune, skole, hjem og internt i klubb. Samt andre instanser. Dette er et meget viktig arbeid med de utfordringene vi har og vil møte i vår kommune.

Identifisere/kartlegge og styrke klubbmiljøet.

 • Kartlegge og følge opp spillere og lag som trenger støtte med tanke på å beholde dem i klubben.
 • Skape gode strukturer innad i klubben som muliggjør at det er tilbud til alle barn og unge som ønsker å delta.

Hindre frafall med fokus på aldersgruppen 13-19 år

 • Følge ungdomskullene tett med fokus på aktivitet.
 • Dialog mellom klubb, skole, hjem og andre kommunale tilbud/enheter/prosjekter.
 • Bidra til at klubben har lag tilpasset nivå/satsning for alle.
 •  Legge til rette for at ungdom i klubben kan ta trenerkurs, lederkurs og dommerkurs. Skreddersy tilbud om utdanning og rolle i klubb.

Styrke rekrutteringen med spesielt fokus på aldersgruppen 6-12 år

 • Tett dialog med definerte skoler i oppstart av aktivitet.
 • Kartlegge potensielle grupper som ikke rekrutteres.
 • Bidra inn mot oppstart, etablering og oppfølging av ny og etablert aktivitet.

Kontaktperson til prosjektet

 • Delta på fagsamlinger med pilotklubbene.

Dine kvalifikasjoner

 • Du har relevant utdanning innen idrett, pedagogikk, sosialfag eller annet relevant fagområde.
 • Du har erfaring med å jobbe med barn og ungdom, helst innen idrett eller frivillig sektor.
 • Du har god kjennskap til fotball og fotballmiljøet, og har gjerne trener- eller ledererfaring fra en klubb.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og kan bygge relasjoner på ulike nivåer.
 • Du er selvstendig, initiativrik og løsningsorientert, og kan håndtere ulike utfordringer og situasjoner.
 • Du er engasjert, motivert og positiv, og har evne til å inspirere og motivere andre.

Vi kan tilby:

 •  Lærerikt og inkluderende miljø.
 •  Spennende og variert arbeidsdag.
 •  Lønn etter avtale.
 •  Kursing etter avtale.

Stillingen er en 50% stilling. Mulighet for økt stillingsprosent på sikt for rette vedkommende.

Denne stillingen vil rapportere og jobbe tett med klubbens daglige leder. I tillegg til styret, øvrige trenere, foreldre og frivillige i klubben.

Det må påberegnes arbeidstid på ettermiddag/kveld og helger.

Tiltredelse etter avtale.