ENDRINGER I STYRET ETTER ÅRSMØTET

Frank Johansen trer ut etter to år som styreleder. Nestleder Svein Taraldsen går også ut. Karl-Gunnar Ellefsen overtar som ny styreleder.

Frank og Svein har hatt flere ulike verv i klubben både rundt oppstart, som trenere for barn og ungdom og etter hvert som styremedlemmer. To karer med masse humør og brennende engasjement for Grane. Begge blir garantert fortsatt synlige rundt klubben på ulike vis. Tusen takk for strålende innsats gjennom mange år!

Vi gratulerer Karl-Gunnar Ellefsen som ny styreleder! Karl-Gunnar er en strukturert og hardtarbeidende mann som har vist et enormt engasjement for klubben gjennom flere år.
– Den beste kandidaten for klubben, uttalte avtroppende styreleder Frank under årsmøtet.

Det nye Granestyret blir dermed:
Karl-Gunnar Ellefsen styreleder.
Arne Lindstølen nestleder.
Gjevdet Kelmendi styremedlem.
Cecilie Rønning styremedlem.
Per Øyvind Pedersen styremedlem.
Megan Elizabeth Sommer Strand styremedlem.
Kjell Magne Nesland styremedlem (ny).