ÅRSMØTE 22. MARS

Ordinært årsmøte for Grane Arendal Fotball onsdag 22. mars kl. 20:00 på Bjønnes klubbhus.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes styreleder Frank Johansen på e-post innen 8 . mars: granejohansen@gmail.com.