NYTT SPORTSLIG UTVALG

Sportslig utvalg er et helt sentralt ledd i det sportslige arbeidet som gjøres i klubben. Det ble i år gjort noen endringer i utvalget – blant annet for å ha tydeligere roller og ansvarsområder.

Sportslig leder for barne- og ungdomsavdelingen Karl-Gunnar Ellefsen vil lede utvalget som skal ha faste samlinger minimum hver sjette uke. Klubben ønsker å ha tydeligere ansvarsområder og representasjonsområder til det beste for hele klubben. Det skal også være faste rutiner for samlingene.

– Tidligere har det nok vært litt tilfeldig både hvordan utvalget har vært satt sammen, hvor ofte de har møttes og hva ansvaret til utvalget er. Nå ønsker vi å ha et utvalg med tydeligere ansvarsområder og representasjonsområder, sier daglig leder Reinhard Nærbø.

– Dette vil sikre bedre sportslig oppfølging av alle ledd i klubben, fra 6-åringene til seniorfotballen. Det forrige utvalget gjorde en god jobb og brenner for klubben, flere der satt også i styret. En klubb som Grane skal ha, og har, nok ressurspersoner til å fylle disse postene uten at det skal være de samme menneskene, følger Nærbø opp.

Utvalget skal til enhver tid bestå av én representant fra seniorfotball, én representant fra ungdomsfotballen og én representant fra barnefotballen. I tillegg til ytterligere en ressursperson og sportslig leder. Sportslig utvalg vil i 2022 bestå av følgende fem personer:

Karl-Gunnar Ellefsen – Sportslig leder barne- og ungdomsavdelingen (leder for utvalget)
Per Øyvind Pedersen – Trener Gutter 7
Sebastian Møster Linstad – Hovedtrener U15
Frode Olsen – Spillerutvikler U14
Armend Hoti – Assistenttrener A-lag Herrer

🖤🤍