ÅRSMØTE – TIRSDAG 15. MARS

Styret har besluttet å avholde ordinært årsmøte tirsdag 15. mars kl. 19:00 på klubbhuset på Bjønnes.

Dagsorden:

Valgkomite:

Årsberetning:

Årsmøtesak valgkomiteen:

Regnskap:

🖤🤍