GRANEVENN FINN MØLGAARD ER GÅTT BORT

Vår alles kjære Finn Mølgaard i Silkeborg gikk bort 28. desember, 86 år gammel. Finn Mølgaard har gjennom nærmere 70 år identifisert det unike samarbeid og vennskap mellom IK Grane og Silkeborg Idrettsforening (S.I.F.).

Takket være Finn og alle hans klubbvenner i SIF har hundrevis av unge fotballspillere og deres ledere fra Grane opplevd det helt spesielle vennskapet med S.I.F. ved å komme til Silkeborg, Søholthuset og det fantastiske treningsanlegget på Søholt. Også våre A-lag og Old-boys lag besøkte Silkeborg jevnlig i en periode. Det har også i hele denne tiden fra ca 1950 vært SIF’ere på besøk og utveksling i Arendal, senest i 2019.

IK Grane har så uendelig mye å takke Finn for, og klubben føler stor sorg ved hans bortgang. Finn knyttet også personlige relasjoner til flere Grane-ledere, og Rolf Petter Holthe m/fam i særdeleshet. IK Grane vil samtidig takke Rolf Petter for det viktige bindeledd han og familien har betydd for forholdet Grane-SIF og vår kjennskap og nærhet til Finn Mølgaard.

Finn Mølgaard har skrevet en historikk for forholdet Grane-SIF, fra den spede start I 1950 og fram til 2014. Det er en tidsreise å lese dette, fram til 2014 var det arrangert 116 møter/treff mellom Grane og SIF, og pr 2020 er tallet steget til 126. Dette samarbeidet representer en unik idrettshistorie som Grane og SIF skal være veldig stolte av.

Vi har lagt ved denne historiefortellingen som Finn fullførte i 2014 under.

Ved Finns bortgang ble det skrevet en nekrolog som ble lagt ut på SIFs hjemmeside. Denne beskriver veldig godt hvilken fantastisk person Finn Mølgaard var, og hva han har betydd for SIF gjennom alle disse år. Klubbhuset på Søholt var hans andre hjem i alle disse år, heldigvis ikke så langt fra hans egentlige hjem i Ege Alle.

IK Grane lyser fred over Finn Mølgaards minne.

🖤🤍