LØRDAGSFUTSAL I HELE VINTER

Gutter 2008 og 2009 samlet for en oppsummering etter første futsaløkt for vinteren.

Vinter henger ofte sammen med snø, kulde og ikke alltid perfekte forhold ute på kunstgresset. For å sikre god aktivitet gjennom denne perioden har vi satt i gang et futsaltilbud i Stintahallen på lørdager for spillere født mellom 2011-2008. Dette gjør at vi får gjennomført treninger gjennom hele vinteren uansett hvordan forholdene er på utsiden av parketten.

Dette gjennomføres over to økter på halvannen time med høy intensitet og mange aksjoner. På første trening var det nesten 40 spillere fordelt på de to øktene – et svært gledelig antall!

Stor påvirkning

Kalle (nærmest) her sammen med Espen Andersen som er trener for 2010-kullet.

– Disse øktene gir oss utrolig mye. Ikke bare blir spillerne kjent på tvers av årskull, men de får utrolig mange touch på ballen og blir hele tiden satt opp i situasjoner der de må gjøre valg ut i fra med- og motspillere. Legger vi til at det blir mye løping og at de storkoser seg uansett ferdighetsnivå, så krysser vi av ekstremt mange av boksene for en god fotballøkt, sier Kalle som har hovedansvaret for gjennomføringen av øktene.

– Jeg får også muligheten til å bli kjent med spillerne og vi får muligheten til å påvirke dem gjennom enkle justeringer. Slik at kvaliteten hele tiden blir litt bedre. Jeg må også si at jeg ble utrolig imponert over nivået på den første gjengen vi hadde inne, legger Kalle til før han avslutter med:

– Vi har også med kaffe som både foreldre og trenere kan nyte under øktene. Så det er ikke bare spillerne som koser seg inne i varmen!

Gutter 2011 og 2010 tar en liten prat i pausen om hva som har vært bra og
hva som kan gjøres bedre i de resterende kampene.

Tradisjon

Flere Grane-lag har tidligere hatt treninger innendørs, men dette har vært veldig trenerstyrt og opp til hver enkelt trener og årskull å skaffe seg treningstider. Nå er det derimot klubben som styrer tilbudet og er ansvarlige for gjennomføringen.

– Vi har hatt stor suksess med lignende tiltak tidligere i Grane, men nå har vi systematisert dette tilbudet på en annen måte og dette blir nå en fast tradisjon gjennom vinteren. Responsen blant spillerne og foreldrene er enstydig positive og vi kunne se gleden til alle da vi sa at dette skal pågå gjennom hele vinteren, sier daglig leder Reinhard Nærbø.

🖤🤍